1. Home
  2. /
  3. Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII de utilizare a paginii www.toptech.ro

1. Prezentare

Aceasta sectiune contine regulile obligatorii oricarei persoane fizice sau juridice care viziteaza paginile si foloseste serviciile oferite de www.toptech.ro. Orice persoana care viziteaza site-ul www.toptech.ro se considera, in mod automat, ca a luat la cunostinta si este de acord cu termenii si conditiile de utilizare, pe care le accepta, asa cum sunt prezentate mai jos.

Regulile sunt impuse de catre proprietarul site-ului www.toptech.ro si vor putea fi modificate de catre acesta fara consimtamantul si fara anuntarea, in prealabil, a utilizatorilor sai. In orice moment se face accesarea, in sectiunea „Termeni si conditii”, utilizatorii au la dispozitie si pot consulta termenii si conditiile actuale la momentul accesarii site-ului.

2. Descrierea serviciilor

Furnizorul, TopTech S.R.L., ofera servicii si solutii in domeniu IT (information technology), prin intermediul paginii web www.toptech.ro, pentru clienti de pe intreg teritoriul Romaniei.

TopTech S.R.L este o entitate juridica cu sediul social in Deva, judetul Hunedoara, Strada Horea nr. 43.

Pagina www.toptech.ro este administrata si moderata de catre furnizor, prin intermediul operatorilor desemnati.

3. Instrumente de cautare a informatiilor si legaturi cu alte pagini web

Pagina www.toptech.ro poate contine legaturi (link-uri) catre alte pagini web, precum si trimiteri si instrumente de cautare a informatiilor oferite de alti furnizori de servicii informationale. Astfel, TopTech S.R.L. faciliteaza accesul utilizatorilor sai la informatii considerate relevante si atractive, precum si materiale publicitare oferite de alti furnizori. Potrivit art. 15 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, prin punerea la dispozitia destinatarilor a serviciului, a unor instrumente de cautare a informatiilor sau a unor legaturi cu alte pagini web, TopTech S.R.L. nu este raspunzator pentru informatia in cauza si nu-si asuma nicio obligatie pentru continutul sau actualitatea / valabilitatea respectivelor pagini de internet, exceptand situatia in care caracterul nelegal al acestor informatii a fost constatat printr-o decizie a unei autoritati publice. Folosirea acestor pagini este supusa unor reguli de utilizare proprii, stabilite de catre operatorii respectivelor pagini, utilizatorii avand optiunea de a alege, pe proprie raspundere, accesarea sau refuzul accesarii acestor pagini.
Pentru mai multe informatii privind protejarea datelor dumneavoastra de catre platformele web terte inspre care exista legaturi de pe site-ul www.toptech.ro, va rugam sa consultati Informatiile privind Protectia Datelor puse la dispozitie de catre respectivele platforme (website-uri).
Distribuirea continutului pe retelele de socializare
Continutul de pe site-ul www.toptech.ro poate fi distribuit pe reteaua de socializare Facebook, folosind butonul integrat pentru platforma dedicata. Butonul de Facebook este integrat folosind un hyperlink, nu un plugin; in acest mod, ne asiguram ca datele dumneavoastra nu sunt automat transmise serverelor retelei de socializare in momentul in care accesati site-ul nostru. Mai mult decat atat, atunci cand distribuiti continut de pe site-ul nostru, ne rezumam la a transmite informatia catre reteaua de socializare prin intermediul careia va fi diseminat continutul respectiv, fara a transfera date cu caracter personal.
Daca va conectati la contul propriu de Facebook cu scopul de a distribui continut de pe site-ul nostru, datele dumneavoastra sunt prelucrate de catre furnizorul retelei de socializare respective. Pentru informatii in legatura cu scopul si modul de colectare a datelor, cu prelucrarea si folosirea ulterioara a acestora de catre furnizorul retelei de socializare, precum si in legatura cu drepturile dumneavoastra si optiunile de configurare a setarilor pentru protejarea dreptului dumneavoastra la viata privata, va rugam sa consultati Informatiile privind Protectia Datelor puse la dispozitie de catre respectivul furnizor.
Transmiterea catre destinatari din afara SEE (Spatiul Economic European)
Administratorii paginii web www.toptech.ro nu transmit date cu caracter personal catre destinatari din afara SEE, in asa-numitele state terte.

4. Protectia proprietatii intelectuale


Continutul paginii www.toptech.ro (incluzand designul, fotografii, imagini, elemente grafice, desene, articole, anunturi, date, texte, materiale, programe si aplicatii etc.) este protejat de legislatia privind proprietatea intelectuala (drepturile de autor) in vigoare. Prin urmare, este interzisa utilizarea, cu scopul reproducerii sau distribuirii, a oricaror materiale disponibile pe pagina www.toptech.ro, fara o permisiune scrisa, acordata in prealabil de catre TopTech S.R.L.

5. Anuntul de vanzare


Pagina www.toptech.ro ofera servicii pentru o singura categorie de utilizatori: persoane juridice, care vor incheia un contract scris cu TopTech S.R.L., obiectul respectivului contract fiind abonamentul/conditiile negociate de fiecare client cu TopTech S.R.L.in vederea achizitionarii serviciilor oferite de catre TopTech S.R.L.

Prin acceptarea prezentelor termeni si conditii, utilizatorii, cunoscand prevederile legii penale referitoare la falsul in declaratii, declara si isi asuma faptul ca toate informatiile pe care le furnizeaza sunt corecte.

Prin accesarea paginii www.toptech.ro , clientii isi dau consimtamantul pentru primirea unor comunicari comerciale ulterioare prin intermediul postei electronice.


6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TopTech este inregistrata ca operator de date cu caracter personal in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 21425

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, www.toptech.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
Notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.


7. Drepturile furnizorului

Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment conditiile de utilizare a paginii, asa incat utilizatorii trebuie sa verifice regulat aceasta sectiune, pentru a fi la curent cu aparitia unor eventuale actualizari.

Drepturile utilizatorului
Fiecare utilizator trebuie sa foloseasca pagina www.toptech.ro cu constientizarea raspunderii integrale fata de informatiile pe care le transmite si fata de tranzactiile pe care le efectueaza.

1. Dreptul de acces
Utilizatorul are dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare asupra eventualei prelucrari a datelor cu caracter personal care il privesc si, in cazul prelucrarii, are dreptul de acces la respectivele date.
2. Dreptul la rectificare
Utilizatorul are dreptul de a obtine de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care il privesc. Tinandu-se cont de scopurile in care au fost prelucrate datele, utilizatorul are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
3. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Utilizatorul are dreptul de a obtine stergerea datelor care il privesc, fara intarzieri nejustificate, in situatiile in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, a fost retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Utilizatorul are dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii: contestarea exactitatii datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam aceste date; prelucrarea este ilegala, iar utilizatorul se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar utilizatorul ni le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; utilizatorul s-a opus pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor utilizatorului.
5. Dreptul de retragere a consimtamantului
In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, utilizatorul poate sa isi retraga consimtamantul in orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrarii datelor utilizatorului nu va fi afectata de acest lucru, pana la momentul retragerii consimtamantului. Retragerea consimtamantului se poate face prin solicitare scrisa, transmisa prin e-mail, la adresa office@toptech.ro.
6. Dreptul la opunere
Utilizatorul se poate opune prelucrarii datelor, in orice moment, cu efect pe viitor, in cazul in care prelucrarea acestora se realizeaza pe baza indeplinirii unei sarcini care serveste unui interes public sau se efectueaza pe baza unui interes legitim al furnizorului. In cazul in care utilizatorul se opune prelucrarii datelor, vom inceta prelucrarea acestor date, cu conditia sa nu existe motive imperioase si legitime pentru o prelucrare ulterioara.
7. Dreptul la portabilitatea datelor
La solicitarea utilizatorului, putem pune la dispozitie datele cu caracter personal care il privesc si pe care acesta ni le-a furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. Utilizatorul are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, in cazul in care prelucrarea este efectuata prin mijloace automate si aceasta se bazeaza pe consimtamantul utilizatorului sau pe un contract la care acesta este parte sau pentru incheierea caruia a demarat deja demersuri.
8. Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
Utilizatorul are dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere care are competenta asupra domiciliului/sediului sau la autoritatea de supraveghere sub a carei competenta ne aflam (indicata mai jos):
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
9. Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere
Utilizatorul are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autoritati de supraveghere care il vizeaza sau in cazul in care autoritatea de supraveghere nu trateaza plangerea sau nu il informeaza in termen de trei luni cu privire la progresele sau la solutionarea plangerii depuse.
10. Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei operator
Utilizatorul are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care considera ca drepturile i-au fost incalcate ca urmare a prelucrarii datelor cu caracter personal.
In cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, vom notifica acest lucru autoritatii de supraveghere competente fara intarzieri nejustificate.
In cazul in care utilizatorul are orice intrebari referitoare la protectia datelor sau la exercitarea drepturilor sale sau in cazul in care exista motiv sa formuleze o reclamatie, acesta ne poate contacta:
office@toptech.ro


8. Clauza de neraspundere

TOPTECH S.R.L.nu garanteaza ca pagina www.toptech.ro este lipsita de virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator. Utilizatorul foloseste aceasta pagina pe riscul propriu, TOPTECH S.R.L. fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea paginii.

Furnizorul nu poate garanta ca pagina www.toptech.ro va fi disponibila neintrerupt. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea anunturilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exceda in orice mod controlului sau, precum nici pentru pagubele pe care utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.


9. Comunicari si reclamatii

Utilizatorii sunt invitati sa trimita comentarii, note, sugestii, observatii sau raportari privind incalcarea unor reguli de utilizare a paginii la adresa office@toptech.ro.

Utilizatorii pot folosi aceasta adresa de mail si in cazul in care se considera vatamati in drepturile lor printr-o actiune a furnizorului.

Furnizorul va raspunde in maxim 10 zile la toate sesizarile care sunt intemeiate si care contin datele de identificare ale expeditorului si descrierea adecvata a situatiei la care se refera.

Utilizatorii se pot adresa de asemenea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, prin accesarea linkului: www.anpc.gov.ro.


10. Legea aplicabila

Raporturile juridice nascute din prezentul act intre furnizor si utilizatori sunt guvernate de legislatia romaneasca, cu precadere de OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorului, Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, OG nr.130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta si Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Orice litigiu care are ca obiect o disputa aparuta in legatura cu termeii si conditiile de utilizarea a paginii www.toptech.ro , care nu poate fi rezolvata in mod amiabil, urmeaza a fi solutionata de instantele competente din Deva, competenta pe care utilizatorii o accepta in mod expres prin luarea la cunostinta si acceptarea acestor termeni si conditii.
Modificari aduse termenilor si conditiilor de utilizare
Termenii si conditiile pot suferi modificari in orice moment, pe masura aparitiei unor situatii noi de orice natura ce impun acest lucru. Administratorul site-ului va asigura accesul permanent al utilizatorului la termenii si conditiile site-ului, fara a-l notifica pe acesta, in prealabil, referitor la schimbarile aparute.


11. Politica de utilizare a cookie-urilor

Acest website utilizeaza cookie-uri.

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor utilizate de acest website. De asemenea, sunt prezente si cateva linkuri utile legate de acest subiect.

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Acest website foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

In ceea ce numim web 2.0, cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

– Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se

exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte

detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel

flexibilitatea cosului de cumparaturi (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului

inainte si inapoi)

– Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt

utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai

accesibile pentru utilizatori.

– Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site

pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;

– Imbunatatesc eficienta publicitatii online.


Ce este un cookie?
Un Internet Cookie (termen cunoscut si ca browser cookie sau HTTP cookie sau pur si simplu cookie ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet pasiv (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele maimulte cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

– Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).

– Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de third party cookies (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc third party cookies pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

– Cookie-uri de performanta a site-ului

– Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

– Cookie-uri pentru geotargetting

– Cookie-uri de inregistrare

– Cookie-uri pentru publicitate

– Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Zontera.com, doubleclick.com, Gemius si altii.

Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple:

– setarile volumului pentru video player

– viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte

genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac.

Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare
Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat pastreaza-ma inregistrat, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar.
Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.

De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama.

Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

Alte cookie-uri ale tertelor parti
Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor ( care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.

– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex:

afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

– Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,

functii de safe search).

– Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame

pentru un anumit utilizator pe un site.

– Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

– Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate.

Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

– Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel

confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

– Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul,

puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor

personale de acces.

– Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

– Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatilebrowserului sau sa descarce software periculos.

Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat.

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in optiuni sau in meniul de preferinte al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea

ajutor a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile
Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies

IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind
confidentialitatea legata de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/
Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteti accesa si urmatoarele linkuri:

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php

www.youronlinechoices.eu/ro

Cookie-urile statistice Îi ajută pe proprietarii de site-uri să înțeleagă cum interacționează vizitatorii cu site-urile web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.
Denumire cookieProviderTipValabilitateDescriere
_gatoptech.roHTTP2 aniÎnregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul.
_gataaaHTTP1 ziFolosit de Google Analytics pentru a accelera rata solicitării.
_gidaaaHTTP1 ziÎnregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul.
collectgoogle-analytics.comPixelSesiuneFolosit pentru a trimite date către Google Analytics despre dispozitivul și comportamentul vizitatorului. Urmărește vizitatorul pe dispozitive și canale de marketing.
Cookie-urile de marketing Sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și interesante pentru fiecare utilizator și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terți.
Denumire cookieProviderTipValabilitateDescriere
GPSyoutube.comHTTP1 ziÎnregistrează un ID unic pe dispozitivele mobile pentru a permite urmărirea pe baza locației geografice GPS.
IDEdoubleclick.netHTTP1 anFolosit de Google DoubleClick pentru a înregistra și raporta acțiunile utilizatorului site-ului web după vizualizarea sau clicul pe unul dintre anunțurile agentului de publicitate, cu scopul de a măsura eficacitatea unui anunț și de a-l prezenta utilizatorilor.
PREFyoutube.comHTTP8 luniÎnregistrează un ID unic care este utilizat de Google pentru a păstra statistici despre modul în care vizitatorul utilizează videoclipuri YouTube pe diferite site-uri web.
test_cookiedoubleclick.netHTTP1 ziFolosit pentru a verifica dacă browserul utilizatorului acceptă cookie-uri.
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comHTTP179 zileÎncearcă să estimeze lățimea de bandă a utilizatorilor pe paginile cu videoclipuri YouTube integrate.
YSCyoutube.comHTTPSesiuneÎnregistrează un ID unic pentru a păstra statistici despre videoclipurile de pe YouTube pe care le-a văzut utilizatorul.
yt-remote-cast-installedyoutube.comHTTPSesiuneStochează preferințele utilizatorului video player folosind videoclipuri YouTube încorporate.
yt-remote-connected-de4icesyoutube.comHTTPPersistentStochează preferințele utilizatorului video player folosind videoclipuri YouTube încorporate.
yt-remote-de4ice-idyoutube.comHTTPPersistentStochează preferințele utilizatorului video player folosind videoclipuri YouTube încorporate.
yt-remote-fast-check-periodyoutube.comHTTPSesiuneStochează preferințele utilizatorului video player folosind videoclipuri YouTube încorporate.
yt-remote-session-appyoutube.comHTTPSesiuneStochează preferințele utilizatorului video player folosind videoclipuri YouTube încorporate.
yt-remote-session-nameyoutube.comHTTPSesiuneStochează preferințele utilizatorului video player folosind videoclipuri YouTube încorporate.

Fă primul pas spre o afacere mai eficientă.
Află cum!

TOP TECH acționează ca partener cheie, oferind atât soluții IT de calitate, cât și consultanță strategică pentru a asigura reușita deplină a proiectelor, de la concept până la implementare. Rolul nostru consultativ nu se oprește aici, ci se extinde și către suportul continuu, managementul eficient și optimizarea pe termen lung.

TOP TECH este cel mai important integrator regional de soluții IT din România, parte din Bittnet Group, pilonul de Infrastructură Digitală.

Switch to:
TOP TECH

Bulevardul 22 Decembrie 228, Deva 330161

PROGRAM DE LUCRU
Luni – Vineri: 9.00 – 18.00